Wednesday, August 7, 2013

Salam Aidul Fitri dari GMC pada seluruh warga mangsa [T] Memali yang teraniaya dan tertipu!!


Salam Aidul Fitri dari GMC pada seluruh warga mangsa [T] Memali yang teraniaya dan tertipu!! 

Renungan:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". 

(An Nisaa: 10)
Sabda Rasulullah saw,”Allah! Allah!. . . . berhati-hati akan para sahabatku. Sepeninggalanku janganlah kalian jadikan mereka sebagai sasaran. Barangsiapa mencintai mereka ia kucintai dengan kecintaanku, dan barangsiapa yang membenci mereka ia kubenci dengan kebencianku. Sesiapa yang mengganggu mereka bererti menggangguku, dan sesiapa yang mengganggu diriku bererti ia mengganggu Allah , dan tidak lama lagi Allah akan membalasnya. (Riwayat Tarmizi)Sabdanya lagi,” Jangan kalian mencaci (memaki) sahabatku. Seandainya ada seorang di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ianya tidak akan memadai seorang pun dari mereka”.(Mutafaq alaih)Juga baginda bersabda,” Jika kalian melihat orang mencaci maki para sahabatku, katakanlah bahawa laknat Allah ke atas kejahatan kamu”. (Riwayat Tarmizi)

Iklas dari GMC.
wassallam

No comments:

Post a Comment